YEREL
Giriş Tarihi : 29-01-2022 11:12   Güncelleme : 29-01-2022 11:12

150 İŞÇİ Mİ ALINACAK?

Elazığ Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında 150 işçi alımıyla ilgili önemli bir madde görüşülecek. 

150 İŞÇİ Mİ ALINACAK?

Elazığ Belediye Başkanıseçildiği günden beri çok sayıda personel alan Şahin Şerifoğulları 2022 yılında alması düşünülen  150 personel konusunu  Elazığ Belediye Meclisi gündemine getiriyor.
Elazığ Belediye Meclisinin Şubat ayı oturumunda görüşülecek maddeye göre 2022 yılında alınacak olan 150 işçi kadrosunun Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri konusunda Belediye Meclis Üyeleri karar verecek. 
Şahin Şerifoğulları imzasıyla Elazığ Belediye Meclisi gündemine gönderilen yazı şu şekilde;
“22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmeliğin 24. maddesinde "Belediyeler ve mahalli idare birliklerinde kullanılacak geçici iş pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standardı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş pozisyonu sayısı tespit edilir." hükmü uyarınca 2022 mali yılı içerisinde Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde geçici işçi olarak çalıştırılacak ve tespitinin Işkur aracılığıyla kura çekimi yöntemiyle yapılacağı 150 x 5,29 = 794 adam/ay (150 adet) geçici iş pozisyonları sayısının 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3.  maddesi gereğince vize edilmesi hususunda gerekli Meclis kararı alınması ile ilgili teklif yazısının görüşülmesi”

AdminAdmin