YEREL
Giriş Tarihi : 10-09-2021 11:52   Güncelleme : 10-09-2021 13:35

BİR TARİH YOK OLMASIN!

Pertek Yolu Üzerinde Bulunan Tarihi Ferit Bey Konağı gözümüzün önünde yok olup gidiyor.

BİR TARİH YOK OLMASIN!

Ferit Bey Konağı.19.yy da yapılmış tarihi tescilli konak.Rüştiye,at-seyis bakım evi,konukhane,jandarma karakolu olarak kullanılmış.Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında askerlik şubesi olarak faaliyet göstermiş. Osmanlı dönemine ait sivil mimarimizin en önemli örneklerinden biri.Bu yapı 2012 yılında Elazığ müzesi tarafından tescillenmiş. Kültür varlığı olarak kentimizin önemli bir eseri olarak kabul edilmiştir.Bugün yıkılmakla yüzyüze bırakılmış.Gözümüzün önünde yok olup gidiyor.

2863 nolu taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına dair kanun maddesinin 5.ve 10.maddelerine göre devlet tarafından korunması ve yasanın hükmüne göre kişisel mülkde olsa yapının gerekli onarımlarının yapılarak geleceğe taşınması zaruri.

Kanun burada açıkça kültür varlığını tanımlıyor ve sorumluluk olarak bunun onarımını, ayakta tutulmasını yasalarla güvenceye alıyor. kültür varlığının korunmasında kültür bakanlığı sorumlu. Bakanlık teşkilatı bu yasanın bağlayıcı hükümlerini uygulamalı.

Kişisel mülk olması bu yapının kişinin isteğinde kültür varlığını yıkması anlamına gelmiyor. Yasa burada mülk sahibinide bağlayıcı hükümler içeriyor. Mülk sahibi tescilli yapıda ihmal, kasıt, bilerek yapının yıkımından sorumlu. İlgili idare bu durumda mülk sahibini yasanın hükümleri karşısında sorumlu tutuyor.

Kültür varlığı olarak tescillenen bu yapıya 9 yıldır hiçbir şey yapılmamış.Bu yapınında hüseynikteki sandalcılar konağı gibi yıktırılıp tescilden düşürülmek istenmesinden korkuluyor.

Konu hakkında Görüşlerini aldığımız Çekül Vakfı Elazığ Temsilcisi Mustafa Balaban ise”Ülkemiz doğal ve kültür varlıklarını korunmada zor bir süreçten geçiyor. Depremler, yangınlar ve salgınlarla sarsılan gündemimizde en önemli zenginlik kaynağımız olan kültürel varlıklarımızın korunmasında kaynaklarımızı çok dikkatli kullanmak ve eksiklerimizi gidermenin önemli olduğuna inanmaktayım. Kentimiz özelinde önce deprem ve arkasından gelen salgınlar sürecinde kültürel varlıklarımızda ciddi zarar gördü..özellikle Elazığ sivil mimarisinin son örneklerini deprem nedeniyle yitirdik.kalan çok az sayıda evimiz, sokağımız, çeşmemizi kentin hafıza mekanları olarak korumak zorundayız. Kentimizin kamu, yerel, sivil toplum örgütleri ve özel sektörümüzün temsilcileri kültürel varlıklarımızın korunması ve yaşatılmasında sorumluluklar almalı. Artık kaybedecek tek bir kültür varlığımızın olmamasına çalışmak ve kararlı adımların ilimizde atılması gerekiyor kültür şehri olarak kendini tanıtan kentimizin kültürel varlıklarını korumada acil uygulama örneklerine ihtiyacı bulunmakta. Tescilli yapılarımız ise devlet korumasında olduğu için yasaların gereğinin ivedilikle uygulanmasını talep ediyoruz.”dedi

Bizde SONSÖZ Gazetesi olarak Yetkilileri göreve çağırıyoruz.Bu konuda başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ,il kültür turizm müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi bir an önce harekete geçmeli ve tarihi yapı aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılmalıdır.