YEREL
Giriş Tarihi : 16-04-2022 13:21

BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Elazığ Şehir Meclisi Dönem Sözcüsü Vedat Demirbağ, Maden ilçesinde bulunan yeraltı maden kaynakları ile ilgili konuştu.

BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Elazığ Şehir Meclisi Dönem Sözcüsü Vedat Demirbağ Maden ilçesinde tespit edilen, yeraltı maden kaynakları ile ilgili açıklama yaptı.

Elazığ Şehir Meclisi Dönem Sözcüsü Vedat Demirbağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Elazığ Maden ilçesinde tespit edilen, yeraltı maden kaynaklarının çıkarılması ve işletilmesi süreci ile ilgili olarak, Basınımızın daveti ile Elazığ’ımızın; Siyasi, Ekonomik ve Sosyal erklerinin, konuyu sahiplenerek öncülük etmesi ile süreçte karşılaşılan tüm olumsuzluklara rağmen şehrimizin kendi kaynaklarından en etkin şekilde istifade etmesi, izabe tesislerinin madende kurulması, istihdamda şehrimizin insanına öncelik verilmesi, özellikle maden ilçemize, bünyesinde oluşacak işetmeden gelir getirici düzenlemelerin yapılması, bununla birlikte; ihale sürecinde özellikle ilimiz iş insanları tarafından kurulan girişim grubunun sürece dahil edilmesi Elazığ kamuoyunda mutluluk ve heyecan uyandırmıştır. Fakat ilerleyen süreçte, olayın siyaset makamlarımız ile Girişim gurubu üyesi iş insanlarımız arasında tartışmalara sebep olacak hale dönüşmesi hepimizde üzüntüye sebep olmuştur.

“TARAFLARIN YIPRATILMASINI DOĞRU BULMAMAKTAYIZ”

Doğal kaynaklarımızın tesisinin, ilimize kazandırılması yönünde kolektif örgütlenmenin sağlanmasının akabinde; konunun kurumların ve siyasetin çatışmasına dönüştürülmesini, dolayısı ile tarafların yıpratılmasını doğru bulmamaktayız.  Yer altı kaynaklarımız için gösterdiğimiz ehemmiyet doğrultusunda; ilimizin en kıymetli kaynağı olan insan kaynaklarımızın enerjisinin, bu şehrin geleceği ve kalkınması için kullanmasının, kurum ve siyaset makamını itibarsızlaştıracak söylem ve eylemlerden uzak durulmasının, şehrimiz adına daha doğru olacağına inanmaktayız.

“BİRLİKTE HAREKET EDERSEK NETİCEYE DAHA RAHAT ULAŞILABİLECEĞİZ”

Elazığ Şehir Meclisi olarak; Doğal zenginliklerimize sahip çıkılması ortak amaç iken, birbirimiz ile polemiğe girmeden, kurumlarımızı ve insanlarımızı itibarsızlaştırmadan, merkeze geleceğimizi ve insan kaynaklarımızı koyarak, tüm değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizerek, Son günlerde özellikle kamuoyunun yakından takip ettiği Maden ilçemizdeki polimetal maden sahasının işletilmesi ihalesi süreci ile ilgili olarakta; şehrimizin ortak faydası adına, biz Elazığ sevdalıları, birbirimize kenetlenerek, birlikte hareket edersek neticeye daha rahat ulaşılabileceğimiz kanaatindeyiz. Bu vesile ile Elazığ yeraltı kaynaklarının, şehre kazandırılması hususunda siyaset makamından ticaret erklerine, tüm şehir hem fikir olmuşken, birlik ve beraberliğimizi bozmadan, süreci soğukkanlılık içerisinde yöneterek, şehrimizin lehine dönüşecek sonuçlar alacağımıza olan inancımızı tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz.”

AdminAdmin