YEREL
Giriş Tarihi : 16-12-2021 09:26   Güncelleme : 16-12-2021 09:26

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın belediye meclisinin verdiği yetkilerin dışına çıkarak meclis kararlarından farklı şekillerde ihaleler gerçekleştirdiği iddia edildi.

BU NE YAMAN ÇELİŞKİ

Başkan Şerifoğulları’nın Elazığ Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve inşaatı halen devam eden “kent meydanı yer altı otoparkı ve meydan düzenlemesi yapımı” ve “15 Temmuz Demokrasi Meydan düzenlemesi ve Katlı Otopark ” işleri ihalelerinde Belediye Meclisinden aldığı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na yapma yetkisini kullanmayıp ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile yapmasının sebebi kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Kendisi tarafından Meclis’e getirilen yetki talebinin aksine ihaleler yapan Şerifoğulları’nın bu kararlarının değişmesine neden olan faktörlerin ne olduğu, neden Meclis kararlarından farklı şekillerde ihaleler yaptığı sorgulanmaya başladı.

KENT MEYDAN DÜZENLENMESİ VE KATLI OTOPARK İŞİ

Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü; 27/05/2020 tarih ve 263 nolu teklifi ile Belediye Meclisinden “Kent Meydanı Meydan Düzenlenmesi ve Katlı Otopark işinin mülkiyeti belediyemize ait olan arsalar kullanılarak yapılması veya intifa hakkı ve üst kullanım hakkı karşılığı en fazla 30 yıla kadar ihale edilmesi işinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na göre yapılmak üzere gerekli meclis kararı alınması”nı talep etti.

Sözkonusu teklifi 03/07/2020 tarihinde görüşen Belediye Meclisi 2020/76 nolu kararla “Mülkiyeti belediyemize ait olan arsalar kullanılarak yapılması talebinin REDDİNE,

Talebin İntifa hakkı ve üst kullanım hakkı karşılığı en fazla 30 yıla kadar ihale edilmesi işinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na göre yapılmasına, bu hususta gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin Yapı Kontrol Müdürlüğüne tevdiine “oybirliğiyle karar verdi.

İHALE AÇIK İHALE USULÜ İLE YAPILDI

Belediye Meclisinin “kent meydanı yer altı otoparkı ve meydan düzenlemesi yapımı”işinin intifa hakkı ve üst kullanım hakkı karşılığı en fazla 30 yıla kadar 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na göre yapılması için aldığı karara rağmen Elazığ Belediyesi sözkonusu işi 19.02.2021 tarih ve 2021/42538 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.maddesine göre açık ihale usulü ile yaptı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDAN DÜZENLEMESİ VE KATLI OTOPARK İŞİ

Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü; 27/05/2020 tarih ve 263 nolu teklifi ile Belediye Meclisinden “15 Temmuz Demokrasi Meydan düzenlemesi ve Katlı Otopark işinin mülkiyeti belediyemize ait olan arsalar kullanılarak yaptırılması veya intifa hakkı ve üst kullanım hakkı karşılığı en fazla 30 yıla kadar ihale edilmesi işinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na göre yapılmak üzere gerekli meclis kararı alınması”nı talep etti.

Sözkonusu teklifi 03/07/2020 tarihinde görüşen Belediye Meclisi 2020/77 nolu kararla “Elazığ İli Merkez Çarşı Mahallesi 269 ada 17 parsel ve 296 ada 13 parselde Yapı Kontrol Müdürlüğümüz tarafından proje çalışmaları tamamlanarak yapılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi Meydan düzenlemesi ve Yer altı Otopark işinin;

Mülkiyeti belediyemize ait olan arsalar kullanılarak yapılması talebinin REDDİNE,

Talebin intifa hakkı ve üst kullanım hakkı karşılığı en fazla 30 yıla kadar ihale edilmesi işinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na göre yapılmasına, bu hususta gerekli işlemin yapılması için kararın bir örneğinin Yapı Kontrol Müdürlüğüne tevdiine “oybirliğiyle karar verdi.

BU İHALE DAHA KARIŞIK

*Elazığ Belediyesi 28.08.2020 tarihinde 2020/399697 ihale kayıt numarası ile “15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otoparkı Yapımı”işi ihalesini gerçekleştirmiş.

*2020/399697 kayıt numarası ile yapılan ihale 05.10.2021 tarihinde iptal edilmiş.

*Elazığ Belediyesi daha önce iptal ettiği ihaleyi 14.10.2021 tarih ve 2021/634614 ihale kayıt numarası ile “15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi Ve Yer Altı Otoparkı İkmal Yapımı işi”adı altında bu defa Pazarlık (21 B) usulü ile yapmış.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI MI?

2020/39967 kayıt numarası ile yapılan ihalenin iptal edilmesi ile ilgili içişleri bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı iddia ediliyor.

Konu hakkında bilgilerine başvurduğumuz kaynaklar alınan meclis kararına rağmen ihalelerin açık usulle yapılmalarına bir anlam veremediklerini belirterek ”Madem ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.Maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacaktı niye belediye meclisinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na göre yapılması yönünde karar aldılar “ diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiler.Bazı kaynaklar ise alınan meclis kararlarının iptal edilmeden ihalelerin açık usulle yapılmasının büyük bir hata olduğunu belirttiler.

SONSÖZ OLARAK SORUYORUZ

1-“ Kent Meydanı Meydan Düzenlenmesi ve Katlı Otopark işi”için 03/07/2020 tarih ve 2020/76 nolu meclis kararını iptal ettirdiniz mi?

2-Meclis kararını iptal ettirmeden “ Kent Meydanı Meydan Düzenlenmesi ve Katlı Otopark işi”ni 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.Maddesine göre açık ihale usulü ile yaptınız mı?

3-“15 Temmuz Demokrasi Meydan düzenlemesi ve Katlı Otopark işi”için 03/07/2020 tarih ve 2020/77 nolu meclis kararını iptal ettirdiniz mi ?

4-Meclis Kararını iptal ettirmeden “15 Temmuz Demokrasi Meydan düzenlemesi ve Katlı Otopark işi”ni 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19.Maddesine göre açık ihale usulü ile yaptınız mı?

5- 2020/399697 kayıt numarası ile yapılan “15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otoparkı Yapımı” işi ihalesinin iptali kanuni prosedürlere uygun yapılmışmıdır?

6-2020/399697 no’lu “15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otoparkı Yapımı”işi ihalesinin iptali Mahkeme kararına uygun olarak komisyon kararı ile yapılmışmıdır?

7-Alınan ihale iptal kararı ihaleye katılan firmalara tebliğ edilmişmidir?

8-İptal ettiğiniz 2020/399697 nolu ihale ile ilgili içişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmışmıdır?

9-İhaleleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi ve 2886 Sayılı D.İ.K.'na göre yapmayacaktıysanız niye Belediye Meclisinden yetki istediniz?

10-Bu kadar önemli projelerde ihale usulünü sık,sık değiştirmenizin nedeni nedir?

11-Belediye Meclisinin verdiği yetkiyi niye kullanmadığınızı sebeplerini açıklayarak Belediye meclis üyelerine bildirdiniz mi?