GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-09-2021 16:08   Güncelleme : 08-09-2021 16:08

DAVA AÇILABİLİR

İlimizde yaşanan 5.3 Şiddetindeki depremle ilgili dava açma süresinin dolmasına kısa bi süre kala kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile gazetemiz yazarlarından Av.Fatih Kehya ile kısa bir söyleşi yaptık.

DAVA AÇILABİLİR

İlimizde yaşanan 6.8 lik deprem sonrası idarenin hizmet kusuruna dayalı olarak birçok idari dava açıldı.5.3 Şiddetindeki depremle ilgili dava açma süresinin dolmasına kısa bi süre kala kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile gazetemiz yazarlarından Av.Fatih Kehya ile kısa bir söyleşi yaptık.

Evini ağır hasar tespiti sonrası kaybeden vatandaşlar dava açabilirlermi?

-Evet Açabilirler

Dava açma süresi nedir?

-. İdareye yönetilecek hizmet kusuruna dayalı tazminat talepli davalar için kanun koyucu tarafından öngörülen dava açma süresi 1 yıldır.

Açılan Davanın Mahiyeti nedir

-Açılan davanın mahiyeti deprem neticesi ile ağır hasarlı tespit edilen binaların ağır hasarlı konuma gelmesinde idarenin sorumlu kurumlarının bir kusuru veya bir eksikliği bulunup bulunmadığıdır. Anılan noktada Gölcük ve Van depremi emsalleri gözden geçirildiğinde devlet kurumlarının bakım, denetim, depreme dayanıklılık ölçülerini kontrol ve nihayeten genel güvenliğin sağlanması adına birçok vazifesinin olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz davanın emsalleri değerlendirildiğinde evini ağır hasar tespiti sonrası kaybeden birçok vatandaşın bu davayı açma hakkı bulunmaktadır. Çünkü vatandaş nazarı ile teknik bir konu olan idarenin kusurunu var olup olmadığı tespiti neredeyse imkansızdır.

İlimizde bu konu ile alakalı dava açılmışmıdır,açılan davalar ne aşamadadır?

-İlimizde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin ardından duyarlı az sayıda vatandaşımız bu konu ile alakalı dava açmışlardır.Bu noktada ilimizde ihdas edilen idari davalarda bilirkişi raporları gelmeye başladı. Açılan davalar için bilirkişiler tarafından tayin edilen kusur oranı % 25 olarak belirlendi. Bu oranın %2 lik kısmı Afad %3 lik kısmı çevre ve şehircilik bakanlığı ve %20 lik kısmı ise Elazığ Belediyesinin sorumluluğu olmak üzere dağıtıldı.

Bilirkişi Raporlarına İtiraz sözkonusu olabilir mi?

-Dosyalara intikal eden raporlar kusur atfedilen kurumlar tarafından itiraza açık konumda.

İtirazlardan size göre ne sonuç çıkar?

-Önceki emsaller ile mukayese edildiğinde bilirkişi raporlarının çok fazla değişmeyeceği kanaatindeyim. Yani gerçekleşen deprem sonrası evini kaybeden bir vatandaşın evi için tayin edilen bedelin dörtte birini belirtilen kurumlardan tazminat olarak alma ihtimali kuvvetle muhtemel gözükmektedir.

5.3 Şiddetindeki Depremin ardından ağır hasar tesbiti yapılan bina sahipleri bu davayı açabilirler mi?

-Tabiki açabilirler.Bu vatandaşlarımız için idari dava açma yolu yorumsuz olarak açıktır.

Bu süre ne zaman sona erecek?

-Dava açma süresi 27.Aralık.2021 Tarihinde sona erecek.

Deprem neticesi yıkım kararı alınan binaların hurda bedelleri ile ilgili durum nedir?

- Geçmiş tarihli yazımızda açıkça deprem neticesi ile yıkım kararı alınan binaların hurda bedelinin bina sahipleri tarafından kendileri yıkım işlemini üstlenmesi sonrası kendilerine ait olacağını belirtmiş idik. Burada yıkım işlemini üstlenmek demek belirli bir taşeron ile anlaşma yapılıp bina sahiplerine ne kadar para ödeneceğinin belirlenmesinden fazlası değildir.

Henüz binası yıkılmayan vatandaşlar ne yapmalı?

-Halihazırda ilimizde yıkım işlemi tamamlanmayan binalar var ise kendileri tarafından yapılacak başvuru üzerine yıkım işlemlerini yaptırmaları ve hurda bedeli olarak anılan bedeli şahsi kazanım olarak tahsil etme imkanı hala bulunmaktadır.

Verdiğiniz Bilgiler için teşekkür ediyoruz.