GÜNCEL
Giriş Tarihi : 17-03-2022 15:01

Elazığ Girişim Grubunda Yer Almak İçin Son Gün yarın

MTA tarafından tespit edilerek MAPEK tarafından 04 Nisan 2022 tarihinde işletilmesiyle ilgili ihaleye çıkacak olan Elazığ Maden ilçesindeki maden kaynaklarının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesiyle ilgili olarak Elazığ iş insanları tarafından kurulum süreci başlatılmış olan Elazığ Girişim Grubunda yer almak isteyenler için son gün 18 Mart 2022.

Elazığ Girişim Grubunda Yer Almak İçin Son Gün yarın

Elazığ TSO tarafından hazırlanan bilgilendirmede 12 maddede maden sahası hakkında kamuoyuna aydınlatıcı bilgi verilerek, özellikle Ön Kayıt yaptırmak isteyenlerin bilmek isteyecekleri tüm konulara açıklık getirildi

ÇOK YÖNLÜ ÇALIŞMA

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde biraraya gelen Elazığ STK temsilcileri, Meslek Örgütleri, Birlikler, siyasi partiler, düşünüce kuruluşları, kültür ve sanat camiası, medya ve toplumun tüm kesimleri maden sahasının Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilerek sahadan oluşacak tüm katma değerin yine bu şehirde kalması için tarihe not düşen birliktelik gösterdiler.

Bu süreçte ihale tarihinin ertelenmesi için yapılan girişimler sonuç vererek Elazığ Milletvekillerinin yoğun temasları sonrasında ihale tarihi 04 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Ankara ve İstanbul’da hem iş dünyası hem de siyaset ve bürokrasi ile yoğun temaslarda bulunarak ihale şartlarında Elazığ aleyhine olan konuları dile getirerek şehrin menfaati doğrultusunda ihale şartlarının değiştirilerek hem kamunun hem de şehrin zarar etmemesi için yoğun bir mücadele başlattı.

Başkan Arslan, Ankara ve İstanbul temaslarında ELFED, MAREL, Ankara Elazığ Vakfı organizasyonunda iş dünyası ile biraraya gelerek maden sahasıyla ilgili teknik bilgiler paylaşarak, ihale şartlarıyla ilgili beklentilerini madde madde dile getirdi.

Maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek buradan elde edilecek tüm değerlerin ilin kalkınma ve gelişmesine kanalize edilmesi için hem Elazığ’da hem de ülke genelinde yoğun bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Bu doğrultuda, maden sahasının ekonomik değerini anlatan kapsamlı ve aydınlatıcı broşür hazırlanarak hem il dışında hem de Elazığ’da dağıtımı sağlandı. Söz konusu broşür aynı zamanda dijital platformda da paylaşıma açılarak binlerce insanın bilgilenme sürecine destek verdi.

Konunu ilimizin geleceği için öneminin vurgulanması ve tüm halkın Elazığ Girişim Grubu içerisinde yer alarak maden sahasının hissedarı olması için Billboard ve tüm açık hava reklam enstrümanları değerlendirilerek toplumun konuya ilgisinin artırılmasına ve bilgi verilmesine destek olundu.

İlimizin uydu üzerinden yayın yapan ve çok büyük izlenme oranına sahip olan Kanal 23 ve Kanal Fırat TV’de canlı yayınlanan program konuğu olan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan hem süreçler hem de konuyla ilgili merak edilenler hakkında detaylı bilgi paylaşımlarında bulundu.

Konuyla ilgili hem görsel, işitsel, yazılı ve dijital medya platformlarında yüzlerce haber, yorum ve basın açıklamalarına yer verildi.

Siyasi partiler, STK ve Meslek Kuruluşları, Kanaat Önderleri ve toplumun bir çok kesiminden konuyla ilgili çok önemli paylaşımlar ve açıklamalar yapılarak Elazığ için tarihi bir fırsat olan maden kaynağının Elazığ iş dünyası tarafından işletilmesiyle ilgili başlatılan sürece destek ve katkı mesajları geldi.

04 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan ihalede kamuoyunda oluşan şaibe ve kamu zararının ortadan kaldırılarak şeffaf ve Elazığ halkının menfaatlerini gözeten düzenleme yapılması için Elazığ Mermer ve Madenciler Odası (EMMAD) tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesinde süreç dava konusu yapıldı.

16 Mart tarihinde Elazığ TSO organizasyonunda Twter üzerinden #ElazığMadeniniİstiyor başlıklı hastagh çalışması Türkiye Gündeminde ilk sıraya yerleşerek Elazığ kamuoyunun konuya hassasiyeti dikkat çekti.

Son olarak, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, özellikle ihale şartlarının değiştirilerek Elazığ’da oluşan kamuoyu beklentilerinin devletin zirvesine taşınması için Cumhurbaşkanı ile randevu girişimleri başlatıldı.

BU ZENGİNLİK ELAZIĞ'IN MÜREFFEH GELECEĞİDİR

MTA Genel Müdürlüğü tarafından son 3 yılda Maden İlçesi bölgesinde 852.42 hektarlık 1 adet ruhsat sahasının bir bölümünde yapılan sondaj çalışmalarında 230 metre derinlikte başlayan masif cevher kalınlığının yer yer 6 ile 70 metre arasında değiştiği belirlenmiştir.

Söz konusu alanda araştırma yapılan sahanın bir bölümünde ortaya konmuş olan kaynak miktarı şöyledir:

Cevherin Cinsi

Ortalama Tenör

Metalik Karşılığı

BAKIR

%2.1

735.000 Ton

ALTIN

1 Gr/Ton

35 Ton

GÜMÜŞ

6.5 Gr/Ton

227.5 Ton

KOBALT

841 Gr/Ton

29.435 Ton

ELAZIĞ İŞ DÜNYASI NE İSTİYOR?

  1. Bugün sadece saha araştırması yapılan bölgedeki maden kaynağının ekonomik değeri 14 Milyar dolar olarak görülmektedir. Bu değer tüm sahaya yayıldığında ve çıkacak madenin uç yatırımlarla nihai ürünlere dönüştürülmesi ile sahanın ekonomik değeri bugün tespit edilenin 3/4 katı büyüklüğüne ulaşacak olması muhtemeldir. Bu nedenle hem devletin, hem kamunun zarar etmemesi için Gelir dağlımı ve Rödovans yöntemi ile ihale açılsın. Kazan kazan yöntemi getirilsin. Maden faaliyette olduğu sürece hem işletenler hem devletimiz kazansın. Elazığ Girişim Grubu hodri meydan diyerek Rödevansı %15 ile açmaya hazır.
  2. İhale eşit rekabet koşulları sağlanarak yapılmalıdır. Mevcut Şartnameye göre, müracaatçılar arasında rekabeti bozacak şekilde başka alanda tesisi bulunan müracaatçıların tesis kurmak zorunda olmadıkları düzenlenmiştir. Bu durum haksız rekabet koşulları yaratmaktadır.
  3. Tüm üst yatırımlar sahanın bulunduğu alanda olmalıdır. Maden sahasının bulunduğu alanda ayrıştırma, zenginleştirme, uç yatırımlar dahil olmak üzere nihai ürüne kadarki tüm yatırımlar yapılmalı, böylelikle hem bölgedeki irili ufaklı tüm maden ocakları ekonomiye kazandırılırken bir yandan da yoğun işsizliğin olduğu bölge insanı istihdam edilmelidir.
  4. MTA tarafından 3 yıl süre ile sahada yapılan tüm teknik raporlar ihale şartları içerisine konularak kamuoyu ve ihaleye ilgi duyanlar doğru bilgilendirilsin. Burada bir perdeleme ve şaibe olmasın. Sahanın aslında konuşulduğu kadar değerli olmadığı ile ilgili olarak oluşturulmak istenen algı ve perdeleme ortadan kaldırılsın. MTA tarafından 3 yıl süre ile yerin 250 m kadar olan derinliğinde yapılan çalışmalara bugüne kadar harcanan milyonlarca lira kaynağın boşa harcanmadığı ve sahadan elde edilen sonuçların bunu doğruladığı gösterilsin.
  5. Saha Maden Kanunu’na aykırı şekilde MTA’nın arama faaliyetleri tamamlanmadan ihale edilmiştir. Bu büyüklükte bir saha için bu kadar aceleci davranılmaması gerekmektedir.
  6. İhale şartnamesinde işletme ruhsatı bulunmayıp arama ruhsatı bulunan sahanın işletme ruhsatı varmış gibi ihale edilmiştir. Usulen bu durum da hatalıdır.
  7. EMMAD tarafından açılan davaya konu şartların tümü Elazığ iş dünyasının beklentisi olarak dikkate alınmalıdır.
AdminAdmin