EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-04-2021 15:59   Güncelleme : 07-04-2021 16:11

HARSİAD KURULDU

Elazığ'da, Harput Sanayici ve İş adamları Derneği (HARSİAD) kuruldu.

HARSİAD KURULDU

Elazığ'da, Harput Sanayici ve İş adamları Derneği (HARSİAD) kuruldu. 

İş Adamı Arif Erol'un Başkanlığını yaptığı Dernek, Elazığ ekonomisini ileriye taşımayı, kente yatırımcı çekmeyi ve sanayicilerin sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyor. 

Başkan Arif Erol, derneğin tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, Harput Sanayici ve İş Adamları Derneği (HARSİAD) resmi olarak 26.02.2021 tarihinde iş adamları sanayici ve akademisyenlerle biraraya gelerek kurulan sivil toplum kuruluşudur.

HARSİAD, bünyesindeki farklı sektörlerde ki işadamları arasında bilgi birikim ve fikir paylaşımına öncülük ederek işbirliği fırsatları oluşturmak, üyelerinin daha ileri iktisadi ve sosyal seviyelere ulaşmaları için gerekli çalışmalar yürütmek, çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ile ilişkiler geliştirerek üyelerinin bu kuruluşlarda güçlü temsil ilişkileri içerisinde olmalarına rehberlik etmek, iş dünyasının sorunlarını tespit edip giderilmesi yönünde çalışmalar yapmak, yerel, bölgesel ve ulusal konularda projeler hazırlayıp üyelerle ve ilgili kurumlarla paylaşmak ve bu projelerin gerçekleşmesinde rol oynamaktır. 

HARSİAD, Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde, serbest piyasa ve ekonomi ilkelerini özümsemiş; ulusal ve uluslararası platformlarda güçlü ilişkileri ve etkin temsiliyeti olan, gündem oluşturan ve yaptırım gücüne sahip bir sivil toplum kuruluşudur.

HARSİAD, ekonomik alanda iş birliğini, sosyal alanda paylaşmayı ilke edinmiştir.
HARSİAD yüksek ahlak sahibi, dürüst, çalışkan, yeniliklere ve iş birliğine açık olmayı ilke edinmiştir. Derneğin şeffaflığı ve demokrasiyi temel alan yaklaşımı ilişkilerde saygıyı,davranışlarda olgunluk ve tutarlılığı, iş birliğinde uyum ve hakça paylaşımı öngörmektedir.
HARSİAD, belirlenen amaçlar doğrultusunda yeterli gelir kaynakları ve yeterli sayıda üyeye sahip olmayı, üye memnuniyetinin elde edilmesi ve basın yansımalarının artırılarak,prestijli, güven duyulan, kurumsallaşmış bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

HARSİAD , Öz güvene sahip, yüksek milli ve manevi değerleri ön planda tutan, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz, uygulamada istekli ve destekçi, yeniliğe açık iş adamları topluluğu kurmak amaçlarımız arasında olacaktır.

HARSİAD, Üyelerimizi ve akademik kurumların iş gücü ve bilgi potansiyelini bir araya getirerek karşılıklı faydalar üretmek, üyeler arasında öncelikli olmak üzere üyelerimizin ticari potansiyelini geliştirmelerine yardımcı olmak bir diğer amacımız olacaktır.

HARSİAD, Sosyal gelişmelere duyarlı, kültürel değerlerini koruyan, interaktif iletişimi kullanan, girişimci çizgisini oluşturmak, girişimci ruhun, kaynak ve teknoloji ile birleşip yeni ve ileri çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak, ekonomi alanlarında yatırımlar yapmak, iller arası ticaret ağını genişletmek, üretim yapan firmalarımızla hareket edip ihracat yapma konusunda birliktelik sağlamak, iş adamlarımızın kendi aralarında iş birliği güç birliği ağını sağlamak olacaktır."dedi