GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-04-2022 00:26

İZABE TESİSİ NEREYE KURULACAK?

Maden ilçemizdeki polimetal maden sahasının işletilmesi ilgili yapılan tesis şartlı ihale neticesinde şimdi gözler izabe tesisin ne şekilde yapılacağına çevrilmiş durumda.

İZABE TESİSİ NEREYE KURULACAK?

Maden ilçemizdeki polimetal maden sahasının işletilmesi ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ihaleyi 2 milyar 205 milyon lira ile Port Madencilik Ticaret A.Ş. almıştı.

KATILIMCILARA 5 SEÇENEK SUNULDU

Mapeg Genel Müdürlüğünce 21/04/2022 tarihinde ve saat 09:30’da yapılan Elazığ, Adıyaman illeri dahilindeki 3419460 erişim numaralı sahanın ihalesinde katılımcı firmalardan izabe tesisleri ile ilgili olarak EK-1 formu ile istenilen taahhütde 5 seçenekten birini işaretleyerek ihaleye girebilecekleri açıklanmıştı.

İşte sunulan seçenekler;

ð Yurt içinde, şartnamede belirtilen şekilde uç ürün (izabe) tesisi ve yan uç ürün tesisi kurmayı taahhüt ediyorum.

ð Yurt içinde kurulu bir uç ürün (izabe) tesisi ve yan uç ürün tesisinde şartnamede belirtilen şekilde kapasite artışı yapmayı taahhüt ediyorum.

ð Yurt içinde bir uç ürün (izabe) tesisi kurmayı ve yurt içinde kurulu yan uç ürün tesisinde şartnamede belirtilen şekilde kapasite artışı yapmayı taahhüt ediyorum.

ð Yurt içinde bir yan uç ürün tesisi kurmayı ve yurt içinde kurulu uç ürün (izabe) tesisinde şartnamede belirtilen şekilde kapasite artışı yapmayı taahhüt ediyorum.

ð İhalenin yapılacağı tarihte paylarının en az yüzde 50’si, yurt içinde kurulu bir uç ürün (izabe) tesisi ve yan uç ürün tesisine sahip olan bir şirkete ait olan teklif sahibi gerçek veya tüzel kişi olarak katılmayı taahhüt ediyorum.

FLOTASYON TESİSİ ELAZIĞ’DA YAPILACAK!

21.Nisanda yapılan Elazığ, Adıyaman illeri dahilindeki 3419460 erişim numaralı sahanın ihale şartnamesinin Madde 12.4.1 bendinde* açıkca ifade edildiği gibi ihaleyi alan firma uç ürün (izabe) tesisi ile yan uç ürün tesisine ilişkin flotasyon tesisini Elazığ’da kurmak zorunda.

*Arama ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren uç ürün (izabe) tesisi ile yan uç ürün tesisine ilişkin Ek-6 da taahhüt edilen sürelerde flotasyon tesisinin Elazığ ilinde kurulması zorunludur. Aksi takdirde flotasyon tesisi kuruluncaya kadar her yıl taahhüt teminatının %2’si (yüzde iki) irat kaydedilir ve teminatın tamamlanması için 6 (altı) ay süre verilir. Bu süre zarfında taahhüt teminatının tamamlanmaması durumunda kalan taahhüt teminatı da irat kaydedilerek düzenlenen ruhsat iptal edilir.

İZABE TESİSİ NEREYE KURULACAK

İhaleyi alan PORT MADENCİLİK TİCARET A.Ş’nin izabe tesislerini ihaleden üç gün önce ortak olarak aldıkları Şeref Cengiz’in Yönetim kurulu üyesi olduğu Cengiz Holding’e ait Samsun İzabe ve Elektroliz Tesinin kapasitesini artırarak mı yapacağı yoksa ihale konusu sahanın bulunduğu bölgeler olan Elazığ veya Adıyaman illerinden birinde mi yapılacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

YENİ TESİSİN MALİYETİ 7 KATRİLYON

Konunun uzmanları kurulacak yeni bir tesisin maliyetinin 7 milyar TL (eski para birimiyle 7 katrilyon) olacağını ifade ederken ihaleyi alan firmanın bu kadar büyük bir yatırım yerine mevcut tesislerinin kapasitesini çok düşük bir maliyetle artırarak yollarına devam edecekleri görüşünde birleşiyorlar.

FLOTASYON NEDİR?

Flotasyon;üretilecek cevherin su sevme (hidrofilik) ve su sevmeme (hidrofobik) özelliklerini kullanarak sıvı içerisinde kabarcık oluşturarak suda yüzmesi veya batması ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlayan bir zenginleştirme yöntemidir.

Genelde sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılır. Dünyada flotasyon özellikle bakır, kurşun ve çinko cevherlerinin zenginleştirme yöntemlerinden biridir. Örnek: porfirik bakır cevherlerinde (hem oksitli hem sülfürlü) flotasyon ile sülfürlü ve oksitli olarak ayırmak mümkündür.

İZABE NEDİR?

Maden cevherinin metal içeriğini yüksek sıcaklıkta indirgenme tepkimesi yardımıyla cevherin geri kalanından ayırma sürecidir.İzabe Pirometalurjinin yöntemlerinden biridir. Demirin yüksek fırında izabesi demir üretiminde kullanılan en yaygın yöntemdir. Bunun yanında bakır, çinko, fosfor ve cıva üretiminde de kullanılmaktadır.

TESİSLER ARASINDAKİ FARK

Konu hakkında bilgilerine başvurduğumuz konunun uzmanları Flotasyon tesislerinde istihdam edilecek personel sayısının 300 ile 500 kişi arasında değişebileceğini ,izabe tesislerinde istihdam edilecek personel sayısının bu rakamın on katına kadar çıkabileceğini ifade ettiler.

HABER:MEHMET ŞAĞBANŞUA

 

AdminAdmin