YEREL
Giriş Tarihi : 28-01-2022 10:27   Güncelleme : 28-01-2022 12:18

KOLLEKTİF HAREKET ETMELİYİZ

Maden Yüksek Mühendisi Hayri Günay "KOLLEKTİF hareket etmeyi becerebilen bir Elazığ yeni umutların yeşermesine sebep olacaktır"dedi

KOLLEKTİF HAREKET ETMELİYİZ

Son günlerde Elazığ Kamuoyunda sıkça konuşulan Maden ilçemiz yakınlarındaki maden sahası ile ilgili Elazığ Mermerciler ve madenciler Derneği (EMMAD)sekreteri Maden Yüksek Mühendisi Hayri Günay ile kısa bir söyleşi yaptık.

İlimizdeki rezervi yüksek metalik madenler nelerdir?

Elazığımızda bulunan metalik madenler den dünya literatürüne girmiş iki cevherimiz ki bunlar yüksek rezerv ve tenöre sahip KROMİT ve BAKIR madenlerimizdir. Bakır madenimizin üretimi yüz yılı geçmiştir.Kromit madenlerimizin üretilmesi ise yüz yıl civarındadır. Nereden bakarsanız bakın ilimiz,bölgemiz,Türkiyemiz ve Dünya madenciliği içierisinde yer almış bu madenlerimizden yüz yılı aşan üretimleriyle milyonlarca ton Bakır ve Kromit cevherlerimiz yarı mamul bir şekilde ekonomiye kazandırılmıştır.

Bu Üretim süreci Nasıl Süregelmiştir?

Başlangıçta devlet eliyle üretim ve işletilmesi yapılmış daha sonraları özelleştirme kapsamında önce Bakır maden işletmesi ve ruhsatı daha sonra ise Kromit madeni işletmesi ve ruhsatları özel sektöre devredilmiştir.

Bu Madenlerin üretimi Elazığ ekonomisine ne kazanç sağlamıştır?

Bu Madenlerin çıkarılması için çalışan firmalarda binlerce insanımız emek vermiş ve emekli olmuş ,yeni madencilik firmaları ortaya çıkmıştır. Bu faydalara birkaç şey daha eklenebilir.

Peki bu kazanımlar sizce yeterlimi?

Tabiki yeterli değil. Deve de kulak misali diyebiliriz. Ama ilimiz ekonomisi bu madenlerden beklenilen ve istenilen kazanımı hiçbir zaman sağlayamamıştır.

Biz ne bekliyoruz?

Bu maden ruhsatlarını ve işletmelerini özelleştirme den satın alan firmalar elbetteki kar edeceği için almışlardır. İşletme elbette kar edecektir. Bizim dile getirmeye çalıştığımız konu işletme kazansın kar etsin ama en azından üretip sattığı cevherin bir kısmını ilimizin ekonomisine katkısı olacak organize sanayi bölgelerinde veya fizibilite açısından uygun ilimiz sınırları içerisinde UÇ ürün dediğimiz üretimlerin yapılması için sanayi yatırımlarının yapılmasıdır.

Bugüne kadar bu isteklerimiz gerçekleşebildimi?

Bugüne kadar bunlar gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesinin sebeplerini saymakla bitiremeyiz. Elazığımızın kalkınmasında sanayileşmesinde önemli rol üstlenmesi gerekmez miydi ? Yeni iş kollarının gelişmesine de olumlu katkılar sunması gerekmez miy di? Elbette gerekliydi yatırımların bir kısmını ELAZIĞ ımıza yapsalardı.! Bizlerde bunları dile getirmezdik. Çünkü sanayi toplumları ilk önce madenlerinin işlenmesiyle ,teknolojik üretimler yapmalarıyla endüstri ülkeleri oldular refah seviyeleri yükseldi .

Son günlerde kamuoyunda konuşulan Maden sahası ile ilgili bilgi verebilirmisiniz?

Elazığ ilimizin Maden ve Alacakaya ilçeleri arasında bulunan cevher yatağı bazen Bakır, bazen bakır-kurşun-çinko ,bazen de demirli Bakır ile başlayan ve birkaç kıymetli elementi daha içeren maden rezervi nin tespit edilmesi için 300-400 hektarlık bir alanda MTA tarafından arama sondajları gerçekleştirilmiştir. Arama sondajları ciddi derinliklerde gerçekleştirilmiş ve yüzbinlerce metre karotlu arama sondajları yapılıp saha etüt edilmiştir. Arama sondajları derinliklerinde hep dile getirmeye çalıştığımız derin madencilik ve rezerv tespiti için gerekli 200,300,400 bazen 500 m gibi derinliklerde çalışmalar yapılmıştır. Bu karotlu sondajlara milyonlarca harcamalar yapılmıştır . Karotlu sondajlarda bazı yerlerde ciddi kalınlıklarda bakır damarları kesilmiştir. Metalik maden damarları son zamanlarda tespit edilen en kalın damarlı sülfürlü cevherlerin başında gelmektedir.

Bundan Sonra Nasıl bir yol izlenecek?

MTA nın görevleri arasında maden sahalarının tespitini yapıp jeolojik haritalama, sondaj rezerv tespiti ve tenör tespiti gibi verileri elde ettikten sonra sahanın ihaleye çıkarılmasını MAPEG vasıtasıyla sağlayabildiği gibi işletme tesisi kurmak şartıyla (cevher zenginleştirme tesisi,izabe tesisi ,uç ürün eldesi) da verilebilmektedir. Çünkü yerin altında duran madenin kimse faydası yoktur. İşletilmesi üretim yapılması, istihdam ve yeni iş kollarının gelişmesi , uç ürünleri dediğimiz yatırımların yapılmasına öncülük etmesi için madenlerin işletilmesi gereklidir.

Elazığlılar sizce ne yapmalı?

Aslında en önemli olan bu maden sahalarını hangi firma veya firmaların işleteceğidir . İlimizin ortaklaşa kuracağı firmalar mı uluslararası firmalar mı bunlarla konsorsiyum mu olacak Elazığ ımıza ne katkısı olacak ona bakmak lazım . Elazığ’ımızda madenciliğin önemini ortaya çıkaracak özel sektör iş birliğini artıracak ve geliştirecek bu madenin işletilmesinin Elazığ ımıza en fazla katkıyı yapacak şekilde değerlendirilmesini beklemek en doğal hakkımız diye düşünüyorum. KOLLEKTİF hareket etmeyi becerebilen bir Elazığ yeni umutların yeşermesine sebep olacaktır.

AdminAdmin