GÜNCEL

ORTAK AKIL SONRADAN BOZULDU

İlimizde kurulması düşünülen yeni sanayi sitesinin yapılacağı alan ile ilgili ayrışmalar yaşanırken konu ile ilgili daha önce üzerinde mutabakata varılan “Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Projesi” günyüzüne çıktı.

ORTAK AKIL SONRADAN BOZULDU

Uzun bir süredir devam eden yeni sanayi sitesinin yapılacağı yer konusunda Elazığ 2.OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Elazığ TSO tarafından yürütülen ve Fırat Kalkınma Ajansı 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen “Küçük Sanayi Sitesi Fizibilite Projesi”ni geçmişte yaşananlara ışık tutması açısından sizler için inceledik.

“KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ FİZİBİLİTE PROJESİ”

Elazığ ilinde faaliyet gösteren/gösterecek KOBİ’lerin işlik ihtiyacını karşılamak amacıyla ortaya çıkan İhtisaslaştırılmış Sanayi Sitesi Projesi ilin kalkınması ve gelişmesinde kritik öneme sahip bir proje niteliğindedir. Fizibilite Projesi Endüstri Yüksek Mühendisi Hamit PİŞKİN, İş Geliştirme Uzmanı Sedat ÇİFCİ ve Mimar Recep ÇAHAN tarafından hazırlanmıştı.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILDI

İhtisaslaştırılmış Sanayi Sitesi Projesi için Elazığ merkez ve yeni sanayi sitesinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri arasından her sektörden firma olacak şekilde toplam 44 işletme anket çalışmasına dâhil edilmiştir. Yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışmaları için 13 sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Anket çalışmalarının yanı sıra ildeki paydaş kurum ve kuruluşlarla proje hakkında görüşmeler yapılarak ilde yapılacak sanayi sitesinin işlik adeti, büyüklükleri ve tipleri belirlenmiştir. Talep tahmini için sektörde Elazığ sanayi sitelerinde faaliyet gösteren her sektörden firmalar ve Elazığ Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanıyla anket ve mülakatlar yapılmıştır. Ankete katılanların %97,7 si ilde yeni sanayi sitesine ihtiyaç duyulduğunu ve yeni bir sanayi sitesinin kurulması durumunda burada işlik sahibi olmak istediklerini belirtmişlerdir.

  

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR

Yeni SS’nin kurulacağı alternatif yer çalışmaları Elazığ TSO, Elâzığ Belediyesi, Milli Emlak Müdürlüğü ve 2. OSB Yönetim Kurulu tarafından ortaklaşa yürütülerek tamamlanmıştır. Ayrıca Elazığ TSO ve Elazığ Belediyesi gibi projenin diğer paydaşlarıyla görüşmeler yapılarak gerek yatırım yeri gerekse işlik tipi ve büyüklükleri hakkında görüşleri alınmıştır.

KARAR ORTAK VERİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde projenin Elazığ – Kuzey Çevreyolu – Gümüşbağları ve Çamyatağı Mevkiinde yapılması uygun görülmüştür.

NEDEN BU BÖLGE SEÇİLDİ?

İhtisaslaştırılmış sanayi sitesi kurulması için Hairta1’da gösterilen bölge seçilmiştir. Seçilen bölge Elazığ kuzey çevreyolu üzerinde Gümüşbağlar ve Çamyatağı mevkiinde bulunmaktadır. Bu bölgenin seçilmesinde önemli hususların başında arazi kamulaştırma maliyetinin minimum düzeyde olması, ulaşım açısından ana arterlere yakın olması, yapımı devam eden Elazığ 2. Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın olması, Elazığ şehir merkezine 8 km mesafede bulunması, ihtiyaç duyulması halinde genişleme için uygun alanın bulunması gibi birçok faktör yer seçiminde etkili olmuştur.

PROJEDE NELER VAR?

Elazığ – Kuzey Çevreyolu – Gümüşbağları ve Çamyatağı mevkiinde belirlenen 1.355 dönüm alanda toplam 400.864 m2 kapalı alana sahip 903 adet işlik, idari bina ve 3 adet sosyal alandan oluşan ihtisaslaştırılmış küçük sanayi sitesinin kurulması öngrülen proje kapsamında sektör büyüklükleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak mobilya sektörü için 126 adet, PVC ve plastik sektörü 64 adet, oto tamir sektörü 491 adet, demir doğrama sektörü 26 adet, alüminyum sektörü 58 adet, makine imalatı sektörü 48 adet, mermer imalatı sektörü 18 adet ve gıda sektörü için 72 adet işlik olmak üzere toplam 903 işliğin oluşturulması planlanmıştı. Bunlara ilave olarak idari bina cami, mesleki eğitim merkezi ve teknik/meslek lisesi için de toplam 10.500 m2 kapalı alanın oluşturulması projelendirilmişti.

ÖNCE BİRLİKTE HAREKET EDİLDİ

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığ TSO Kuzey Çevre yolu üzerinde yapılacak Teknova Osb bölgesi civarında İnşaat malzemecileri sitesi,Gıda toptancıları Sitesi,Mobilya üreticiler sitesi ve Karma Sanayi sitesi adları altında İhtisas sanayi siteleri oluşturulması yönünde ortak karar almış ve çalışmalar başlatılmıştı. Ancak Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları daha sonra karma sanayi sitesi için mevcut kooperatif varken yeni bir kooperatif kurdurarak yeni sanayi sitesinin Güney Çevre Yolu civarında yapılması için girişimler başlatmıştı.

DİĞER SİTELER NE OLDU?

Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Tso işbirliği ile başlatılan ihtisas küçük sanayi siteleri projesi kapsamında yer alacak İnşaat malzemecileri sitesi için kuzey çevre yolu üzerinde toplam 202 bin m2 arsa tahsisi yapıldığı,diğer sitelerden birinin yapılacağı alana Elazığ Belediyesi’nin GES Santrali yapacak olması nedeniyle gıda toptancıları sitesi için arsa arayışlarının Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından bizzat yürütüldüğü,mobilya üreticileri sitesi için henüz bir faaliyette bulunulmadığı öğrenildi.

HABER:MEHMET ŞAĞBANŞUA

AdminAdmin