YEREL
Giriş Tarihi : 13-10-2021 10:45   Güncelleme : 13-10-2021 10:45

ŞİMDİ NE OLACAK?

Elazığ Belediyesi’nin 2020 İmar Planının Yürütmesi Durduruldu.Şimdi herkes bundan sonra ne olacağını merak ediyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Elazığ İdare Mahkemesi’nin Elazığ Belediyesi’nin 2020 İmar Planı değişikliğine ilişkin yürütmeyi durdurma kararının ardından şehir de bundan sonra ne olacağı sorusuna cevap aranıyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yönetiminde ki belediyenin başarısız İmar planı değişikliğinin bedelini inşaat sektörü aylarca çekecek, bir çivi dahi çakılamayacak.

İşte yürütmeyi durdurma kararı sonrasında ki süreç:

İmar planları Danıştay tarafından düzenleyici idari işlem olarak kabul edildiği için yürütmenin durdurulması kararı, plan kapsamındaki tüm parselleri kapsar. Söz konusu imar planı kapsamında kalan tüm parseller açısından uygulama durur.

Yürütmenin Durdurulması işlemi, imar planının uygulama işlemi olan parselasyon, ifraz-tevhit, kamulaştırma, ruhsat gibi tüm işlemleri de kapsar. Bir başka ifadeyle imar planının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi durumunda, bu tür uygulama işlemlerine devam edilemez. İmar planlarının yargı kararıyla yürütülmesinin durdurulması nedeniyle yürütmenin durdurulması kararı tebliğ edilen davalı idarenin yapıya devam edilmesinin önlenmesi ve yapının durumunun tespit edilmesi amacıyla inşaatı durdurması 3194 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca zorunludur.

İmar Planı İptal Davasında Yürütmenin Durdurulması Kararı Verildiği Zaman Belediye Tarafından Yapılması Gereken İşlemler

Böyle bir durumda idare, yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getirmek için plan kapsamında tüm yapıların tespitini yapmak ve mühürleyerek inşaatlarını durdurmak zorundadır.

Uygulama imar planına karşı açılan davanın yargılama süreci içerisinde verilecek kararlar ile bu kararlar üzerine, yeniden yapılacak olan imar planında inşai faaliyeti durdurulan yapılar için öngörülen durumun, mevcut ruhsatın bu plana uygun olduğu ve inşai faaliyetin devam edilmesini engelleyen bir yönünün bulunmadığının tespiti halinde mühürlemenin sona erdirilerek inşai faaliyetin, mevcut ruhsatına göre devamına izin verilmesi gerekir.

Ancak verilecek bu iznin şöyle bir riski bulunmaktadır. Eğer Mahkeme İmar Planını iptal ederse izin verilen tüm yapıların yıkılması gerekecektir. Böylesi bir durum da telafisi neredeyse mümkün olmayan mağduriyetlerin oluşmasına sebep olacaktır.

ELAZIĞ BELEDİYESİ NE YAPABİLİR?

Elazığ Belediyesi 2020 İmar planında değişiklik yaparak mahkemeye sunabilir. Şu anda da bunun için girişimleri var.

Bu durumda mahkeme yeniden değerlendirme yapacaktır.

Bir diğer alternatif İdare Mahkemesi’nin nihai kararı vermesi beklenir, ona göre süreç yeniden değerlendirilir.

Mahkeme 2016 planını geçerli olarak karar da alabilir.