YEREL
Giriş Tarihi : 26-02-2021 12:31   Güncelleme : 28-02-2021 15:42

SONSÖZ MANŞET

Elazığ Belediyesi'nin 2020"İmar Planı Değişikliği"İptal mi Oluyor?

SONSÖZ MANŞET

Elazığ Belediye Meclisi tarafından 11.05.2020 /63 sayılı Belediye Meclis kararı ile Kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası “Sosyal donatı Alanlarının yetersiz olduğu” şikayeti ile Yürütmeyi Durdurma ve Esas’dan İptal Davası Açtı.

Elazığ Belediye Meclisi tarafından 11.05.2020 /63 sayılı Belediye Meclis kararı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasının ardından çeşitli yerlerde 30 gün süreyle askıya çıkarılmıştı. Bahsi geçen plan ile ilgili Belediye Meclis Kararına askı süresi içerisinde itiraz müracaatları olmuş ve söz konusu itirazlar 06.07.2020 tarih ve 2020/99 ile 07.07.2020 tarih ve 2020/101 sayılı Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanmıştı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları başkanlığında gerçekleştirilen oturumda askı sürecini tamamlayan yeni İmar planı ile ilgili Denetim Komisyonu Başkanı Sami Güzel, yapılan itirazlar, retler hakkında bilgiler vererek, itirazların çoğunluğunun depremden en fazla etkilenen mahallelerden geldiğini açıklamıştı.

Güzel, "Elazığ merkez 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği 14.05.2020 - 15.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkmıştır. Askı süresi içerisinde 5.188 adet itiraz başvurusu yapılmıştır. İmar komisyonu incelemesi sonucunda 4.894 itiraz başvurusu reddedilmiş, 298 adet itiraz başvurusu kabul edilmiştir. 5.188 itiraz başvurusunun yaklaşık 2 Bin tanesi aynı ada ve parsellerden mükerrer itirazlar içermektedir. Ayrıca 294 kabul kararının 135 tanesi aynı kararlardır. Mükerrer itirazlar genellikle Abdullahpaşa, Mustafapaşa, Sürsürü, Sarayatik, Rüstempaşa Mahallelerinden gelmiştir. En çok gelen itirazlar emsal artışı, kat artışı, kat sayısının Artışıdır demişti.

Komisyon başkanının meclisi bilgilendirmesinin ardından reddedilen itirazlar, meclisin aldığı kararla toplu olarak oylamaya sunulmuş Yapılan Oylamada 26 kabul, 9 çekimser ve 2 ret oyu kullanılmış ve imar planı değişikliği oy çokluğu ile kabul edilmişti.

Kabul Edilen İmar Planı değişikliğine TMMOB Şehir Plancıları Odası “Sosyal donatı Alanlarının yetersiz olduğu” şikayeti ile Yürütmeyi Durdurma ve esas’dan iptal davası Açtı.Mahkeme Sözkonusu Şikayeti incelemek üzere bir bilirkişi heyeti atadı. Üç uzmandan oluşan bilirkişi heyeti dava konusu imar planları, önceki imar planları, bilgi, belge ve iddialar doğrultusunda incelemelerini tamamlayıp Mahkeme Heyeti ile birlikte Elazığ'ı gezip yerinde tespitlerde bulundu. Daha sonra ise Raporlarını Hazırlayıp mahkemeye sundular.

Gazetemiz Haber Servisinin ulaştığı bu rapora göre:

Üç uzmandan oluşan bilirkişi heyeti sıraladıkları gerekçeleri atıf göstererek “Yapılan değişikliklerin şehircilik ilkelerine ,planlama esaslarına,kamu yararına ve imar mevzuatına uygun olmadığı”şeklinde görüş beyan ettiler.

Düzenledikleri Raporu Mahkeme Heyetine Sundular.

RAPORDA NELER VAR?

Üç Uzmandan oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı Rapordan Bazı Başlıklar:

*Yapılan İşlemin İmar planı Değişikliği değil İmar Revizyon planı olduğu

*Yapılan değişikliğin gerek büyüklük,gerekse içerik yönünden revizyon imar planı kapsamında olduğu ve adlandırmada maddi hata yapıldığı

*İdarenin ilgili kurum ve kuruluşlardan kurum görüş istemesine karşın gelen belgelerin dikkate alınıp alınmadığının belirsiz olduğu

*Fırat Üniversitesinin Kuzey yönünde büyütülmüş olduğu bu kararın yürürlükteki çevre düzeni planındaki üniversite alanı ile uyumlu olmadığı

*2016 yılında onaylanan revizyon-ilave nazım imar planının ana kararlarının büyük oranda değiştiği

*Üzerinden 3-4 yıl geçmiş planı yapılan”güncellemenin” planın varlığını sakatlayan bir düşünce olduğu

*Eğitim alanı,ibadet alanı,sosyo-kültürel alan,sağlık tesisi,alanı,teknik altyapı alanlarının asgari standardın altında olduğu

*2016 yılında onaylanan planın üzerinden geçen 4 yılın çok uzun bir süre olmadığı ;imar planını uygulamakla mükellef idarenin güçlü bir irade ile plan kararlarını koruması gerektiği

*2020 imar planı değişikliği ile kent merkezinde park alanında ciddiye değer bir artış olmadığı

*2016 yılında onaylanan revizyon-ilave nazım imar planın paftalarında bölgeler arasında ve bölge içinde oldukça adaletli plan kararlarının üretildiği

*Buna karşın davaya konu olan imar planı değişikliği paftalarında birbirine yakın yapı adalarında farklı nizamların ve yüksekliklerin olduğu

*İmar planı değişikliğine ait plan notunun 43.maddesinde belediye başkanına emsali %10 artırma yetkisinin verilmesinin oldukça sakat olduğu

*2016 yılında blok nizam planlanmış yapı adalarının bitişik nizama dönüştürüldüğü ve kat sayısının düşürüldüğü

*Gerek nazım imar planı değişikliği açıklama raporunun gerekse uygulama imar planı değişikliği açıklama raporunun büyük bir kısmının 2016 yılında onaylanan revizyon-ilave imar planlarının açıklama raporlarından kopyala yapıştır yapıldığı

Bilirkişi Heyetinin Hazırladığı Rapora karşılık Elazığ Belediyesi’nin Savunma Hazırlayıp Mahkemeye Sunduğu haber merkezimize ulaşan bilgiler arasında.

EN ÖNEMLİ SORU

Kamuoyu; mahkeme imar planı değişikliğini kanunlara ve yönetmeliklere uygun mu bulacak, yoksa yürütmeyi durdurup esastan iptal mi edecek sorularının cevabını merakla bekliyor.

Şayet mahkeme imar planı değişikliğinin uygulanması hususunda yürütmeyi durdurursa:

1. İmar çapı alınıp başlanan inşaatların akıbeti ne olacak?

2. İmar planındaki eksikler ve yanlışlar nelerdir?

3. Yürütme durdurulursa eski imar planı mı geçerli olacak?

4. Başvuruda bulunan vatandaş ve müteahhitlere eski imara göre çap verilip inşaat ruhsatı düzenlenecek mi?

Şayet imar planı değişikliği mahkeme tarafından esastan iptal edilirse:

1. Belediye vatandaşı ve müteahhitleri mağdur etmeden kanun ve yönetmeliklere uygun bir revizyon imar planını ne kadar sürede hazırlayabilecek?

2. Hatalı yapılan imardan kaynaklı itiraz etmiş ve itirazı reddedilerek problem yaşamış, evinin inşaatına hak kayıpları ile başlamış vatandaşlara herhangi bir tazminat hakkı doğar mı?

Bunlar ve daha fazla sorunun yanıtı haftaya gazetemiz SONSÖZ'de olacak.