YEREL

UMUT ELAZIĞ,HESAP EBUAŞ

Elazığ Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak devredilen ve üzerinde daha önce “Umut Elazığ” projesi yapılacağı açıklanan alanla ilgili bugüne kadar yapılanlar kafaları karıştırdı.

UMUT ELAZIĞ,HESAP EBUAŞ

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın 15.04.2020 tarih ve 88153 sayılı Olur'u doğrultusunda Elazığ Belediye Başkanlığı

adına bedelsiz olarak devredilen 25 adet taşınmazda izlenenecek yeni yöntem sorularıda beraberinde getirdi.

EBUAŞ A.Ş Mülkiyeti Elazığ Belediyesi’ne işletim hakkı kendisinde olan Hankendi ve Aşağı Holpenk

mahallelerindeki taşınmazlarda “arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı” adıyla ihaleye çıktı.

EBUAŞ A.Ş. Hankendi ve Aşağı Holpenk mahallelerindeki toplam 408.018.58 metrekarelik taşınmazlarda 16-17-18 Ağustos tarihlerinde “arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı”ihalesi yapacak.

BEDELSİZ AMA ŞARTLI DEVREDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15/04/2020 tarih ve 88153 sayılı Olur'u ile sözkonusu taşınmazları Elazığ Belediye Başkanlığı'na bedelsiz devretti.

Bakanlık taşınmazları bedelsiz devrederken"Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenen taşınmazlarda 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülecek uygulamalar neticesinde elde edilecek gelirin, 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 15 inci maddesinin on ikinci fıkrasına istinaden Elazığ Belediye Başkanlığı nezdinde açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak dönüşüm uygulamalarında kullanılması şartını koydu.

İŞBİRLİĞİ VE PROTOKOL İMZALAMA YETKİSİ VERİLDİ.

Elazığ Belediye Meclisinin 01.07.2021 tarihli toplantısında “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 14/12/2020 tarih ve 267497

sayılı Olur'u ile Elazığ Belediyesine devredilen yetkiler çerçevisinde sözkonusu taşınmazlar ile ilgili

EBUAŞ ULAŞIM TURİZM TEKSTİL MADENCİLİK İNŞAAT VE TAAHHÜT ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET

SANAYİ A.Ş. ile anlaşmalar ve işbirliği Protokolleri imzalanması hususunda gerekli iş ve işlemler için Belediye Başkanına

yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN İŞLETİM HAKKINI EBUAŞ’A VERDİ Mİ?

Elazığ Belediye Meclisinden taşınmazlarla ile ilgili EBUAŞ A.Ş. ile anlaşmalar ve işbirliği Protokolleri imzalanması

hususunda gerekli iş ve işlemler için yetki alan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın sözkonusu

taşınmazların işletim hakkını EBUAŞ’a verdiği Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılacak

FAZ 1-2-3 arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı ihalesinde ortaya çıktı.

Elazığ Belediyesi Ulaşım A.Ş. (Ebuaş) tarafından Umut Elazığ 1-2-3.Etap arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı adıyla çıkılan ihalelelerde “Mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait, işletim hakkı şirketimize ait olan”ibaresini kullanıldı.

İŞLETİM HAKKI BELEDİYE ŞİRKETİNE VERİLEBİLİR Mİ?

T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 09/06/2020 tarihli yazıda konu ile ilgili sorulan soruya”Dolayısıyla büyükşehir belediyelerinin mezkûr Kanun’un 26 ncı maddesi uyarınca bazı faaliyet konularıyla ilgili sahip olduğu yerlerin ihale hükümlerine tabi olmaksızın işletme hakkının şirketine devriyle ilgili bir düzenleme, diğer belediyeler için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda öngörülmemiştir. Bu bakımdan benzer hususlarla ilgili tasarrufların, uygun görülecek yöntemler ve genel hükümlere göre sonuçlandırılması gerekmektedir.”cevabı verilmiştir.

BU DEFA FARKLI BİR YOL İZLENDİ

Daha önce kendi mülkiyetlerini EBUAŞ’a devretmek için tahsis ve ayni sermaye devri yollarını deneyen Elazığ Belediyesi’nin “Umut Elazığ”Projesi için işletim hakkı devri yolunu tercih etmesi ise manidar bulundu.

ŞERİFOĞULLARI NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bedelsiz olarak devredilen taşınmazlar ile ilgili Elazığ Belediye Meclisinden

EBUAŞ A.Ş. ile anlaşmalar ve işbirliği Protokolleri imzalanması hususunda gerekli iş ve işlemler için

yetki alan Şerifoğulları’nın neye dayanarak işletim hakkını Ebuaş’a verdiği merak ediliyor.

Gelirinin 6306 sayılı kanun kapsamında yapılacak dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere Elazığ Belediye

Başkanlığı nezninde açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılma şartıyla devredilen taşınmazlarla ilgili

EBUAŞ tarafından yapılacak ihalelerin yanlış olacağını ifade eden uzmanlar”Elazığ Belediyesinin kendisinin yapması

gereken İhaleyi şirketine yaptırıyor olması manidardır.Elazığ belediyesinin kendi mülkiyeti üzerinde işletim hakkını

Ebuaş’a devretmesi kanuna uygun değildir.Buradan elde edilecek gelirin tamamının Elazığ Belediyesi nezninde

açılacak dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılması ve bu gelirin tamamının 6306 sayılı kanun kapsamında

yapılacak dönüşüm projelerinde kullanılması gerekmektedir.

AMAÇ EBUAŞ’IN BORÇLARINI AZALTMAK MI?

Başkan Şerifoğulları’nın taşınmazların işletim hakkını EBUAŞ’a vermesi ve sözkonusu ihalelerin EBUAŞ tarafından

yapılacak olması üzerine görüşlerini açıklayan uzmanlar“Sözkonusu taşınmazların geliri EBUAŞ’ın borçlarını

azaltmak için düşünülüyor olabilir.Ama Bakanlık bu taşınmazların gelirlerinin kentsel dönüşüm projelerinde

kullanılması şartıyla vermişti.Bu sebeple bu şekilde yapılan ihale ileride birilerinin başını ağrıtabilir"ifadelerini

kullandılar.

HABER:MEHMET ŞAĞBANŞUA

AdminAdmin