YEREL
Giriş Tarihi : 16-06-2021 09:07   Güncelleme : 16-06-2021 09:15

YIKIMLARDA VATANDAŞ ZARARA UĞRATILDI

İlimizde 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde yara alan vatandaşların, bir depremi de yıkımlardan elde edilen gelirlerde yaşadıkları ortaya çıktı. Depremde ağır hasar alan binaların yıkılması konusunda bina sahiplerinin çok büyük maddi kayıplara uğratıldığı görüldü

YIKIMLARDA VATANDAŞ ZARARA UĞRATILDI

İlimizde 24 Ocak tarihinde yaşanan depremde yara alan vatandaşların, bir depremi de yıkımlardan elde edilen gelirlerde yaşadıkları ortaya çıktı. Depremde ağır hasar alan binaların yıkılması konusunda bina sahiplerinin çok büyük maddi kayıplara uğratıldığı görüldü

Elazığspor kulübü Başkanı Selçuk Öztürk’ün düzenlediği basın toplantısında bu iddiaları gündeme getirmesine rağmen ileri sürülen rant iddiaları sümen altı edildi.

Öztürk’ün yıkımlarda Vali ve kurumlara şantajlarla yıkım ihalesi alındığı yönünde yaptığı açıklama vurgunun boyutunun ne kadar büyük olduğunda göstermiş oldu.

Öztürk’ün açıklamalarından sonra elaziginsesi.com haber sitesi olarak bir araştırma yaptık.

Yaptığımız araştırmalarda İlimizde meydana gelen deprem sonrası ağır derecede hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin Valilik oluru ile Elazığ Belediye Başkanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından yürütülmesi için yetki verildiği görüldü

Ancak, Valilik oluru alan kurumların yıkımlarda öncelikle 7269 sayılı kanununun 13. Maddesine göre yıkım ihalelerini yaptırması gerekirken, D.İ.K 51/ C maddesine göre yıkımları yaptırmayı tercih ettiği belirlendi.

7269 sayılı kanunun 13 maddesi; “Önce hasarlı bina tespit edilmesi,daha sonra mülkiyet sahibine hasarlı bina bildirilmesi ve yıkılması için kendisine süre verilmesini zorunlu kılar.

7269 sayılı kanunun 13 maddesine göre; acele işlerde üç gün diğer işlerde normal yapılan tebligat süresine göre süre verilmesi gerektiği bu durumda hasarlı yapıyı mülkiyet sahibi yıkmaz ise o zaman ilgili kurum o yerin mülki idare amiri illerde vali, diğer yerlerde kaymakamlar kararı ile bu binalar yıkılmasının sağlanmasını vatandaşın verilen sürede yıktırmaması neticesinde kurumların yıktıracağını ve yıkım ve enkaz kaldırma masrafları binadan elde edilecek enkazın paraya çevrilmesi ile tahsil edilebileceğini belirtilmesine rağmen İl Özel idaresinin yıkımları D.İ.K’ nunun 51/C maddesi sanki yıkımlar çok acilmiş gibi değerlendirilerek “Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler; diğer ihale usulleriyle temin edilemeyeceği açıkça belli olan işler; bilgisayar alımı, kiralanması, bakım ve onarımı; her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarımları; yedek parça ve lastik alımları” maddesine göre ihaleler yaptığı belirlendi.

Ancak; yıkımlarda 7269 sayılı kanunun 13 maddesi depremde zarar gören çok acil olmayan binaların yıkılması konusunda öncelikle vatandaşın kararında sonra kurumların yıkım işlemlerini yaptırması zorunluluğunu ortaya koymuş.

İlimizde kurumlar 7269 sayılı kanunun 13 maddesini dikkate almayıp vatandaşın kendi binasını yıktırmasını engelleyerek, depremde acil olmayan yıkımları D.İ.K 51/C Maddesine göre yaptırarak ihalelerden elde edilen gelirleri vatandaşa değil, yandaşa gitmesini sağlamışlar.

İzmir’de yıkımları kurumlar değil vatandaşlar yaptırmış…

Elazığ da yaşanan depremden kısa bir süre sonra İzmir’de de aynı şiddette bir deprem yaşanmış orada da birçok bina ağır hasar almış binaların yıkılması söz konusu olmuştu.

Yaptığımız araştırmalarda İzmir’de yaşanan deprem sonrası ağır hasarlı binaların kurumlar tarafından yapılmadığı öncelikli olarak vatandaşların binalarını kendilerinin yıktırdıklarını, binalardan edilen gelirlerin hak sahipleri tarafından alındığı öğrenildi.

İzmir’de yıkımlarda uygulanan bu uygulamada bina sahipleri gelir elde ederken İlimizde yıkımı yapılan binaların yıkım işlerinin kurumlar tarafından davetiye ve teklif usulü ile yaptırması gelirlerin yandaşlara peşkeş çekildiğini ortaya çıkardı.

Yıkımlarda elde edilen rant tartışma yaşatmıştı

İlimizde yıkımlardan elde edilen gelirlerin miktarının büyüklüğü Elazığspor Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk tarafından gündeme taşınmıştı. Öztürk’ün vurguladığı yıkım işlerinin adrese teslim olarak yapıldığı ve yandaşlara peşkeş çekildiği iddialarının da güçlenmesine dayanak olarak gösterilmişti.

Özel İdare yıkımları 9 firmaya vermiş…

İlimizde 24 ocak depremi sonrası yıkım konusundaki rant iddiaları çok konuşulmuş ve bu konuda gözler yıkımları gerçekleştiren iki kuruma çevrilmişti.

İddialarla ilgili kurumlar sessiz kalınca elaziginsesi.com haber sitesi olarak Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresinden konu ile alakalı bilgiler talep ettik.

İl Özel İdaresi tarafından verilen tarafımıza verilen bilgilere göre;Yıkımlar Devlet İhale Kanunun 51 / C fıkrasına göre “Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine acele olarak yapılması gerekip, kapalı veya açık teklif usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler olarak değerlendirilmiş” yıkımların nasıl verildiği net açıklamalarla cevaplandırılmamıştır. Yıkım işlerinin sözleşme ile 9 adet firmaya verildiği, bu kapsamda 181.096 metre kare betonarme, 70.000 metre kare ve 20.000 metre kare taş kerpiç yapı olmak üzere 271.096 metre kare yapının kurum tarafından yıktırıldığı, yıkımlardan kurumun 1 milyon 921 bin 500.Tl gelir elde ettiğ yazılı olarak açıklanmıştı.

Elazığ Belediyesinden yeterli bilgi verilmedi…

Yıkımlarda rant iddialarının konuşulduğu kurumların odağında olan Elazığ Belediyesinden de yıkımlarla ilgili elaziginsesi.com haber sitesi olarak bilgiler talep etmiştik.

Kurumun şeffaf ve adil bir şekilde yönetildiğini her defasında dile getirilmesine rağmen İl Özel İdaresi gibi yıkımlar hakkında şeffaf bir yaklaşım göstermeyip,sorularımıza bilgi edindirme kanununda belirtilen süreç içerisinde değil de ancak 15.06.2021 tarihinde cevap verilebildi.

Ancak, Elazığ belediyesi tarafından  İl Özel idaresi gibi ihalenin ne şekilde yapıldığı ve belediyenin yıkım işinden ne kadar gelir elde ettiği konusunda bilgi verilmediği görüldü. Sadece 13 firmaya yıkım işinin yaptırıldığı belirtildi. Elazığ Belediyesinin bu açıklamak istemediği bilgiler nedeniyle Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk’ün adrese teslim ve şantajla ihale verilen kurum olarak Elazığ Belediyesini mi ? adres göstermişti? Sorusunun yanıtı net olarak aydınlanamadı.

Vatandaşın kaybı çok büyük…

Deprem sonrası yıkımlardan elde edilen kar hesaplamalarını yıkım işi yapan bir firma yetkilisine sorduk. Yetkili hesaplamayı şöyle yaptı.

İlimizde en kötü dairenin 1 metre karesinden binanın yaşına göre 20 ila 30 kg demir hurdası elde edileceği hesaplanıyor. Bu hesaplamaya göre 100 metre kare bir daireden 200 kg ilr 300 kg demir hurdası çıkarılabiliyor. Demirin şu andaki hurda fiyatı 4,50 tl den hesaplanırsa 200 kg çıkan bir daireden 9.000 Tl, 300 kg çıkan bir daireden ise 13.500 Tl hurda geliri elde ediliyor. Bu gelirin %30’ı masraflara gittiği hesap edildiğinde dairesinden 200 kg çıkan bir daire sahibi 6 bin 300 Tl, 300 kg çıkan bir daireden daire sahibi 9 bin 450 Tl gelir elde edebiliyor.

Ancak yıkımların vatandaşlar tarafından yaptırılması engellediğinden daire sahiplerinin edeceği gelirlerin yandaşlara akmış olduğu tesbit edildi.