GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-03-2023 21:25   Güncelleme : 19-03-2023 21:29

YÖK VE ÖSYM BU YANLIŞI DÜZELTMELİDİR

Yeniden Refah Partisi Milletvekili Aday Adayı Prof. Dr. Mehmet ÇAVAŞ,Teknolojinin sürekli gelişip değiştiği bir dünyada her alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin ülkemizin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir konu olduğunu belirtti.

YÖK VE ÖSYM BU YANLIŞI DÜZELTMELİDİR

Bu yüzden Ülkemizde eğitim veren Mesleki ve Teknik Liseler, Meslek Yüksekokulları ve Mühendislik Fakültelerinin nitelikli eğitim vermesinin büyük önem arz ettiğini, Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılmasıyla birlikte Mesleki ve Teknik Liselere öğretmen yetiştiren doğrudan bir Fakültenin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Mehmet ÇAVAŞ, mühendislik fakültesi mezunlarının pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra bu okullara öğretmen olarak atandıklarını belirtti. Fakat Mühendislik Fakültelerinde uygulanan eğitim müfredatlarındaki uygulama derslerinin az olmasının, Mesleki ve Teknik okullarda eğitim gören öğrencilerin nitelikli laboratuvar/atölye uygulamasına da yansıdığını belirten Prof. Dr. Mehmet ÇAVAŞ ne yazık ki bu durumun Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerinin uygulama becerilerinin zayıf bir şekilde yetişmesine neden olduğunu, aynı zamanda sanayiyi de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Problemin çözülmesi ile ilgili olarak; Mesleki ve Teknik okulların Teknik öğretmen ihtiyacını karşılamak için mühendislik fakültesi mezunlarına pedagojik formasyon eğitimi ile birlikte mesleki ve teknik uygulama formasyonunu da içeren Tezsiz Yüksek Lisans eğitiminin verileceği bir Enstitünün kurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet ÇAVAŞ, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesinin böyle bir merkezin kurulması için hem gerekli akademik kadroya hem de yeterli teknik altyapıya sahip olduğunu söyledi. Ayrıca Meslek Yüksekokullarından Lisans bölümlerine geçiş için yapılan dikey geçiş sınavı (DGS) kontenjanlarının da üniversitelerin ilgili bölümlerinin mevcut kontenjanlarının %10’unun altında olmaması gerektiğini ve bu kontenjanların genel kontenjanlardan bağımsız olarak ÖSYM tercih kılavuzuna konulması gerektiğini ifade etti. nunla birlikte Mesleki ve Teknik Lise öğrencileri (MTOK) için, Teknoloji Fakültelerinin ilgili bölümlerinin kontenjanlarının %25’inin MTOK öğrencileri için ayrıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet ÇAVAŞ bu kontenjanların ÖSYM tercih kılavuzuna ilgili bölümlerin genel kontenjanlarından bağımsız olarak konulması gerektiğini söyledi. Bu şekilde Teknoloji Fakültelerinin ilgili bölümlerini tercih edecek DGS ve MTOK öğrencilerinin bölüm tercihleri, bölümlerin genel kontenjan tercihlerinden bağımsız hale getirilmiş olacaktır. Bu uygulama ile bir taraftan DGS ve MTOK öğrencilerinin mağduriyeti giderilirken diğer taraftan da genel kontenjanlardan dolayı tercihe kapatılmış olan bölümlere DGS ve MTOK öğrencilerinin gelmesinin önü açılmış olacaktır. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı için bu uygulamanın başlatılmasının DGS ve MTOK öğrencileri için önemli bir mağduriyeti ortadan kaldıracağını söyleyen Prof. Dr. Mehmet ÇAVAŞ, YÖK ve ÖSYM’nin bu konuda gerekli düzenlemeleri biran önce yapmasını beklediklerini ifade etti.

AdminAdmin