Belediyeden Savunma İstendi

Elazığ Belediyesi Nisan ayı içerisinde yaptığı Belediye Meclisi komisyon üyeliği seçimleri hakkında idare mahkemesine savunma verecek.

Belediyeden Savunma İstendi

Yeniden Refah Partisi tarafından usülsüz yapıldığı gerekçesi ile yargıya taşınan Belediye Meclis Komisyon üyeliği seçimleri ile ilgili Elazığ 1. İdare Mahkemesi Elazığ Belediyesinden savunma istedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediyesinin 13.04.2024 tarihinde Belediye Meclis toplantısında yapılan Komisyon üyeliği seçimlerinin yasa ve yönetmeliklere aykırı yapıldığını iddia etmiş ve konuyu mahkemeye taşımıştı.
Elazığ 1. İdare Mahkemesinin yapılan itirazı değerlendirmeye alarak Elazığ Belediyesi’nden savunmasını ve meclis tutanaklarını istediği öğrenildi
Elazığ 1. İdare Mahkemesinin Yeniden Refah Partisi tarafından Elazığ Belediyesinin 13,4,2024 tarihinde yapılan Belediye Meclis kararının komisyon üyelerinin seçimine ilişkin 6,7,8,9,10,11,12,13 ve14 kısımlarının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek açılan iptal davası ile ilgili olarak  Belediyeden yanıtlanmasını istediği sorular;
1-Dava konusun işlemin onaylı bir örneğinin gönderilmesi ile işlemin tesis edilme gerekçesinin ayrıntılı bir şekilde açıklanmasının istenilmesine,
2-Dava konusu işleme esas teşkil eden tüm bilgi ve belgeler ile işlem dosyasının onaylı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine,
3-Toplantı tutanağı ile yoklama tutanağının okunaklı bir örneğinin istenilmesine,
4/-Var ise meclis toplantısının komisyonlara üye seçimine ilişkin kısmın video görüntüsünün bir örneğinin gönderilmesini istenilmesine. 

Elazığ Belediyesi mahkemenin istediği bilgileri 30 gün içerisinde idare mahkemesine sunacak.
Elazığ İdare Mahkemesinin adli tatili de dikkate alarak Eylül ayı içerisinde kararını vermesi bekleniyor.