Devecioğlu'ndan Cumhurbaşkanına Açık Mektup

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sebahattin Devecioğlu'ndan Cumhurbaşkanına Açık Mektup

Devecioğlu'ndan Cumhurbaşkanına Açık Mektup

Saygıdeğer Cumhurbaşkanım,
Ben, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve futbol sever olarak, Türk futbolunun mevcut durumu ve yönetimindeki bazı zorluklar hakkında düşüncelerimi ve önerilerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Futbol, ülkemizin en sevilen sporlarından biri olup, milyonlarca insanımız için önemli bir tutku kaynağıdır. Ancak, son zamanlarda bu alanda karşılaştığımız bazı yönetimsel zorluklar futbolun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Türk futbolunun yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması, güven inşa etmek ve yönetimin kalitesini yükseltmek için kritik öneme sahiptir. Türk futbolunun ekonomik yapısının güçlendirilmesi, kulüplerin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mali disiplinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu, uzun vadede Türk futbolunun sağlıklı bir şekilde büyümesini destekleyecektir. Kulüplerin ve federasyonun finansal işlemleri, karar alma süreçleri ve politikalarının şeffaf bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Birçok Türk futbol kulübü, ciddi mali sorunlarla mücadele etmektedir. Kulüplerin mali yapılarının sağlamlaştırılması, şeffaflığın artırılması ve harcamaların denetlenmesi, kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliği için önem arz etmektedir. Türk futbolunun yönetim yapılarının, uluslararası standartlarda ve çağdaş yönetim ilkelerine uygun olarak geliştirilmesi önemlidir. Bu, daha etkin, verimli ve çağdaş bir yönetim anlayışını beraberinde getirecektir. Türk futbolunun uluslararası arenada rekabet edebilirliğinin artırılması için, diğer ülkelerin futbol yönetim modellerinden öğrenilmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi önemlidir.
Türk futbolunun temel sorunlarından biri, yeterli ve kaliteli altyapı yatırımlarının eksikliğidir. Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir. Altyapı tesislerinin modernizasyonu, genç oyuncular için profesyonel eğitim programları ve yetenek avcılığı sisteminin geliştirilmesi önemlidir.
Türk futbolunun en önemli problemlerinden biri de futbolun temel prensiplerinden biri olan maçların adaletli ve tarafsız bir şekilde yönetilmesi ile Hakemlerin eğitimi ve performanslarının sürekli olarak değerlendirilmesi, yanlış kararların azaltılması için önemlidir. Hakem eğitimi ve performans değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, devletimizin ve ilgili spor kurumlarının iş birliği içinde, bu sorunlara yönelik etkili çözüm stratejileri geliştirmesi ve uygulaması büyük önem arz etmektedir. Türk futbolunda ayrı problemlerinden biri de bazı taraftar gruplarının şiddet eğilimli ve futbol kültürüne uygun olmayan  davranışlarıdır. Bu durum futbolun güzelliklerini gölgelemektedir. Taraftar davranışlarını düzenleyen ve şiddeti önleyen daha sıkı yönetmeliklerin uygulanması, aynı zamanda pozitif taraftar kültürünün teşvik edilmesi gerekmektedir. Maç günlerinde taraftarların güvenliği ve olumlu bir taraftar kültürünün teşvik edilmesi önemlidir. Şiddetin ve kötü davranışların önlenmesi için etkili önlemler alınmalıdır.
Türk futbolunun gelişimi, sadece spor alanında değil, aynı zamanda ulusal kimliğimizin ve kültürel mirasımızın bir parçası olarak da değerlendirilmelidir.
Futbolun, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren, gençlerimize ilham veren ve uluslararası arenada ülkemizi temsil eden bir güç olarak kalması önem arz etmektedir.
Sayın Cumhurbaşkanım, bu konuların Türk futbolunun yönetimi ve gelişimi için önemli olduğunu ve bu reformların, Türk futbolunun gelişimi için hayati önem taşıdığını düşünmekteyim. Futbolun toplumsal ve kültürel hayatımızdaki yerini güçlendirirken, ulusal ve uluslararası düzeyde daha başarılı sonuçlar elde etmek için bu değişikliklerin zorunlu olduğuna inanıyorum. Futbolun, toplumumuzda birleştirici bir güç olarak kalmaya devam etmesi ve uluslararası başarılar elde etmesi için bu alanlardaki iyileştirmelerin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Futbol sevgisi ve tutkusuna sahip bir futbol insanı olarak,  sizin liderliğinizde ve devletimizin desteğiyle, Türk futbolunun daha iyi bir yönetim yapısına kavuşacağına, Türk futbolunun bu reformları başarıyla uygulayarak daha parlak bir geleceğe adım atacağına ve bu sayede ulusal ve uluslararası başarılarımızın artacağına inancım tamdır. Bu konuda yapacağınız destek ve  katkılar ülkemiz, halkımız için özellikle gençlerimizin geleceği için önem arz etmektedir. Futbolu sevmek futbolu yönetmeye yetmemektedir ilkesinden hareketle; 
En kısa zamanda,  Türkiye yüz yılı programına ve stratejilerine, Türk futbolu ve paydaşlarınıda dahil ederek  yapacağınız katkıların önemli olduğunu düşünerek, futbolun paydaşlarının içinde yer alacağı “Türk Futbolu Şurası” nı toplayarak,  futbol ile ilgili kişi,  kurumları  harekete geçirerek,  çözüm üreteceğinize yürekten inanıyorum.
Saygılarımla,