DOĞRUSU BU! 3-1-1

Elazığ Belediye Meclisinin ilk toplantısında yaşanan komisyon seçimleri ile ilgili en doğru bilgiyi sizler için araştırdık.

DOĞRUSU BU! 3-1-1

Türkiye Belediyeler Birliği resmi internet sitesinde yer alan hesaplama cetveline göre Elazığ Belediye Meclisinde 5 kişiden oluşacak komisyonlarda 3 Ak Parti, 1 CHP , 1 Yeniden Refah Partisi meclis üyesi yer alması gerekiyor.


Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları’nın MHP Belediye meclis üyesi Behçet Susmaz’ın “Komisyonları 5 isimden oluşturalım “ teklifine önce olumlu cevap verip sonradan farklı bir yol izlemesi kafaları karıştırdı.


5393 sayılı Belediye Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında belediye meclisinin, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği, komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağının aynı meclis kararında belirtileceği, ikinci fıkrasında da bu komisyonların her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulacağı düzenlenmiştir.

 5393 sayılı Kanun’un 24’üncü maddesine göre; “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” Belirtilen hüküm ve mahkeme kararları doğrultusunda ihtisas komisyonlarına üye seçiminde basit orantı yöntemi kullanılır. 


Basit orantı yönteminde, siyasi partilerin ve bağımsız üyelerin meclisteki yüzdelik oranları hesaplanmakta ve bu oranlar ihtisas komisyonu üye sayısı ile çarpılarak her bir siyasi parti ve bağımsız üyelere düşen komisyon üye sayısı bulunmaktadır. 

DOĞRUSU BU! 3-1-1


Basit orantı yönteminde siyasi parti grupları ve bağımsız üyelere düşen sayıların küsuratları, genel kabul görmüş ilkelere göre buçuk (0,5) ve üstü sayılar tama tamamlanmakta, yarımdan küçük sayılar ise dikkate alınmamaktadır.

Bu bilgiler ışığında Türkiye Belediyeler Birliği resmi internet sitesinde yer alan hesaplama cetveline göre Elazığ Belediye Meclisinde 5 kişiden oluşacak komisyonlarda 3 Ak Parti, 1 CHP , 1 Yeniden Refah Partisi meclis üyesi yer alması gerekiyor.

SALT ÇOĞUNLUK ARANMIYOR
Kanunlara ve Danıştay içtihatlarına göre  komisyon üyesi seçimlerinde salt çoğunluk şartı aranmamaktadır.

 
SEÇİMLERİN YENİLENMESİ GEREKİR
Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz hukukçular "kanunlarda ve yönetmeliklerde yer alan hükümlere göre dün Elazığ Belediye Meclisinde yapılan komisyon üyesi seçimleri kanunlara aykırı bir şekilde yapılmıştır ve yenilenmesi gerekir."görüşünde birleştiler.