Elazığspor Yönetimi Kongre Kararı Aldı.

Elazığspor 22 Haziran'da Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapacak.

Elazığspor Yönetimi Kongre Kararı Aldı.

2.Lige yükselen Çimentaş Elazığspor yönetimi 22 Haziran Cumartesi günü Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapma kararı aldı.

.Elazığspor bünyesinde bulunan Futbol Şubesi'nin daha önce kurulmuş veya yeni kurulacak şirkete devrinin oylanacağı toplantı 22 Haziran Cumartesi günü Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Saat17.00 de yapılacak.

 Yeni yasaya göre Tüzük değişikliğine giderek Futbol Şubesinin Şirketleşmesi için Yönetim Kuruluna yetki verileceği kongrede Kurulacak Şirketin Ana Sözleşmesinin içeriği ve Şirket Yönetiminin kimlerden oluşacağı açıklanacak.

İlk Toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 30 Haziran tarihinde aynı yerde yapılacak.

BAŞKAN KİM OLACAK ?

24 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da yeni Başkan ve yönetim kurulu seçilecek.

Mevcut başkan Serkan Çayır'ın göreve devam etmeyeceğini açıklamsının ardından yeni başkanın ise bilinmiyor.

G Ü N D E M
1.Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti
2.Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi)
3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4.Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi
5.09.06.2023 - 22.06.2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası 
6.09.06.2023 - 22.06.2024 Tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası
7.Denetleme kurulunun raporunun okunması ve ibrası
8.23.06.2024 - 30.06.2025 Tarihleri arası tahmini bütçenin sunulması, müzakeresi ve onaylanması

9.Derneğe daha önce tüzük hükümlerine uygun şekilde ve süresinde sunulan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi
10.Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun ayrı ayrı seçimi
11.Gerektiğinde Bütçe Tadilleri Yapmak Üzere Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi

12.Spor Kulübü bünyesinde bulunan futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kurulmuş ya da kurulacak olan şirkete devrinin, Spor Kulübünün de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesinin ve şirketle devir sözleşmesi yapılması ve tüm bu süreçle ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
13.Dilek ve Temenniler,
14.Kapanış        

Elazığspor Yönetimi Kongre Kararı Aldı.