Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu

Futbolda Başarı İçin Birlik

Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu

UEFA İcra Komitesi, 7 Şubat 2024 Paris'te toplanarak, UEFA'nın 2024-30 "Başarı için Birlik" Stratejisini onayladı.

UEFA'nın 2024-30 Stratejisi, hem UEFA'ya hem de daha geniş Avrupa futbol camiasına rehberlik edecek net bir yön ve yol haritası sağlıyor ve futbolun Avrupa'daki her topluluktaki yerini güçlendirmeyi, taban futbolu ile elit müsabakalar arasındaki ayrılmaz bağı korumayı amaçlıyor. 

Son beş yılda;  UEFA'nın 2019-2024 stratejisi Birlikte Futbolun Geleceği için önemi ortaya çıktı.  UEFA'nın yeni 2024-2030 stratejisi daha geniş Avrupa futbol topluluğunu temsil ediyor. Her iki dönemki stratejiler;  saha dışında Avrupa oyununun geleceği ve sosyo-ekonomik koşullara uyum sağlanması, teknolojideki değişiklikler, ilerlemeler ve önemli kesintiler ve bir dizi ortak hedefe odaklanmak,  aynı zamanda iş birliği ve işbirliğinin katma değerini vurgulamaktadır.

UEFA stratejisi,  bugün futbolun sunabileceği en iyiyi elde etmek için çabalarken, hala yapılacak çok şey olduğunu vurgulamaktadır. UEFA,  Avrupa spor modelinin temel değerlerini koruyarak, futbolun herkes için erişilebilir olmaya devam edeceği ve değerleri yansıtacağı futbolun tüm destekçileri tarafından paylaşılmaktadır.

Açık ve şeffaf karar alma yoluyla spor organizasyonlarının gerçekleştirilmesi, paydaş ilişkilerinin genişletilmesi ve temsili organların çeşitliliği de Stratejik planın bir parçası olarak ön plana çıkmaktadır.  Ayrıca UEFA’nın 2024 Stratejik Planında futbolun, olumlu değişim yaratma potansiyeli ile toplum ve yerel toplulukları birbirine yakınlaştırılmasının sağlanması gerektiği ifade edilmektedir.

UEFA'nın 2024-30 "Başarı için Birlik" Stratejisi 7 temel değere dayanmaktadır. Bunlar: “Saygı, Eşitlik, Adalet, Açıklık, Birlik, Dürüstlük ve Mükemmellik”  olarak belirlenmiştir.

UEFA İcra Komitesi, Ayrıca bu toplantıda; 2024-27 UEFA erkek kulüp müsabakalarına ilişkin ayrıntılı gelir dağıtım sistemini de onayladı.

UEFA erkek kulübü müsabakaları gelir dağıtım sistemi 2024-27’de, öngörülen 4,4 milyar Euroluk eşiğin %10'u (440 milyon Euro) dayanışmaya, %7'si (308 milyon Euro) katılmayan kulüplere ve %3'ü (132 milyon Euro) eleme turu kulüplerine tahsis edildi. Ayrıca UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'ne de 25 milyon Euro ayrılacağı ifade edilmektedir.

Net miktarın (maliyetler, dayanışma ödemeleri ve diğer müsabakalara yapılan ödemeler düşüldükten sonra) katılımcı kulüpler (%93,5) ve UEFA (%6,5) arasında paylaştırılacaktır.

Katılımcı kulüplere dağıtılacak toplam tutarın (3.317 milyar Euro) 2.467 milyar Euro'su (%74,38) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (ve UEFA Süper Kupası'nda) yarışan kulüplere dağıtılacak, 565 milyon Euro'su (%17,02) UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan kulüplere dağıtılacak ve UEFA Konferans Ligi'ndeki kulüplere 285 milyon Euro (%8,60) dağıtılacak. Üç müsabaka arasındaki oran, mevcut 2021/24 döngüsüyle aynı seviyede tutuldu.

Bu tutarlar mevcut döngüdeki havuz ve katsayı ile üç farklı sütuna göre dağıtılacaktır: eşit paylaşımlar, performans sütunu ve değer sütunu. Eşit paylara (%27,5) ve performansa (%37,5) ayrılan yüzde artırılırken (sırasıyla +%2,5 ve +%7,5), değer sütunu %35'ten, yani toplam pazar paylarından %10 daha az oluşacaktır.

Dünya çapında milyarlarca insana ilham veren spor etkinlikleri; UEFA'nın 2024-2030 dönemi stratejisi “Başarı için Birlik” vizyonu, değerleri ve hedefleri ortaya koymaktadır. Ulusal dernekler ve kilit paydaşların katılımıyla yakın istişarede bulunularak oluşturulan strateji önümüzdeki altı yıl boyunca destekleyici bir ortam oluşturmanın önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Bu strateji, UEFA'nın idari personeli için sağlıklı çalışma ortamı ve ilham verici Avrupa'nın geniş futbol camiasındaki herkesi kapsamaktadır.

Kaynak :  https://www.uefa.com/insideuefa/news/028a-1a200a82f2dd-6e9595139108-1000--uefa-strategy-2024-30-united-for-success-approved/

Yazarın Diğer Yazıları